<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%> 沧州谷丰源粮油有限公司
 今天是           | 公司简介信息反馈联系方式


 电话 :0317-4602868
 传真 :0317-4602880
 E-mail:xwjt@hbxianwang.com
 地址:河北省献县献王工贸园区
 邮政编码:062250


  您的目的是:
求购信息   供货信息  普通信件 
 请输入您的内容:
  您的联系信息:
    姓名:
    地址:  
    电话:  
    传真:  
    邮编:  
  请尽快与我联系!

                          
         
 
 
版权所有 沧州谷丰源粮油有限公司  新世窗网络公司 制作维护
www.kLLdz.com www.syycfj.com www.huaoLift.com